“Of uw medewerkers nu in Nederland of in het buitenland werken, het blijven mensen. Ze kunnen overal hun been breken of een buikgriepje krijgen. Voor u als werkgever is er wel een verschil. Verzuim in het buitenland brengt vaak extra problemen met zich mee. Het is verstandig om daar vooraf over na te denken en het goed te regelen.

Als bedrijf of organisatie wil je bij verzuim graag weten hoe het met je medewerker gaat en wanneer hij of zij weer aan de slag kan. Het is vaak lastig om daar grip op te krijgen. Dat komt bijvoorbeeld door een taalbarrière of onbekendheid met lokale omstandigheden. Bij wie moet je zijn? Je moet ook een beetje de weg weten.

Ons Medisch Team weet dat. Zij doen de verzuimcontrole voor bedrijven en organisaties in het buitenland. Ze zijn specialist in het op afstand beoordelen van medische situaties. Ze overleggen dagelijks met buitenlandse collega’s en adviseren over verdere stappen. Dat zorgt voor duidelijkheid en werkt voor iedereen heel prettig.”

Wat we doen

We zorgen ervoor dat u snel inzicht krijgt in het verzuim van een medewerker in het buitenland. Ons Medisch Team, bestaande uit zeer ervaren artsen en verpleegkundigen, neemt contact op met de behandelend arts daar, brengt de reden en duur van het verzuim in kaart en overlegt over de vervolgstappen. In voorkomende gevallen verzorgen we ook (her)keuringen bij arbeidsongeschiktheid. Vanzelfsprekend rapporteren we alle resultaten  met inachtneming van de privacy regelgeving aan uw bedrijfsarts. Wij voeren de verzuimcontrole uit voor bedrijven en organisaties met werknemers werkzaam in het buitenland.

Onze meerwaarde voor u en uw klanten

 

  • 24/7 bereikbaar
  • Snel inzicht in de situatie bij verzuim
  • Wereldwijd bekend in het medische landschap
  • Uitgebreid netwerk van ziekenhuizen, artsen, klinieken, laboratoria, keuringsartsen
  • Continu monitoren van het service- en prijsniveau van onze partners
  • Goede invulling van uw Duty of Care beleid